Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 2-3.09.2017r. i wynosi:

TrasaTermin I - do 31.03.2017 r.Termin II - do 30.06.2017 r.Termin III - do 27.08.2017 r.
10 km - Ledwo dycha 45 zł 55 zł 65 zł
30+ km - Zbójecka Śleboda 85 zł 105 zł 125 zł
50+  km - Spiska Pętla 135 zł 155 zł 175 zł
75+  km - Pomsta Janosika 205 zł 225 zł 245 zł
100 km Legenda 265 zł 285 zł 305 zł
biegi dla dzieci i młodzieży 25 zł 30 zł 35 zł

Organizator przekaże z każdej opłaty startowej (oprócz biegów dla dzieci) kwotę 15 zł na wsparcie osoby/rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej/zdrowotnej z terenu Gminy Łapsze Niżne
opłaty przyjmowane w dniu startu w biurze zawodów tylko i wyłącznie na biegi dla dzieci oraz na bieg Ledwo Dycha!!!


Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040
Tytuł wpłaty: Ultrajanosik +  imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.06.2017r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 01.07.2017r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;