Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 31.08 - 02.09.2018r. i wynosi:

TrasaTermin I - do 31.03.2018 r.Termin II - do 30.06.2018 r.Termin III - do 19.08.2017 r.
10 km - Ledwo Dycha
50 zł 60 zł 70 zł
35 km - Zbójecka Śleboda 100 zł 120 zł 140 zł
55  km - Spiska Pętla 150 zł 170 zł 190 zł
55 km JANOSIK BUSINESS RUN 500 zł 500 zł 500 zł
80  km - Pomsta Janosika 250 zł 275 zł 300 zł
110 km Legenda 300 zł 325 zł 350 zł
biegi dla dzieci i młodzieży 25 zł 25 zł 25 zł

 

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wyskości min. 10,00 zł (bardzo mile widziane wpłaty wyższe!!!) na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Łapsze Niżne;


Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040 
Tytuł wpłaty: Ultrajanosik +  imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

 

Opłata Charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030
Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: Ultra Janosik  opłata charytatywna + imię i nazwisko;


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.06.2018r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 01.07.2018r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! - po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.06.2018r;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskfalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;